fundamenty XIV wiecznej budowli z herbem matki poety z wielobarwnych granitów

fundamenty XIV wiecznej budowli z herbem matki poety z wielobarwnych granitów