Beskid Niski. Zawadka Rymanowska-Złota Bania 505m n.p.m – Popowa Polana 638m n.p.m. – Kamińska 639m n.p.m – Wierch-Kamionka-Abramów. 16 października 2021r

Wyprawa jednodniowa.

Zapraszamy dzisiaj na piękną wycieczkę, bardzo atrakcyjnymi widokowo wzgórzami ciągnącymi się na pólnocny-wschód od Zawadki Rymanowskiej. Parkujemy przy drewnianej cerkwi, powyżej niej w gęstym zagajniku odnajdujemy nagrobki dawnego cmentarza łemkowskiego i dalej w pięknej, jesiennej scenerii, jakby małymi połoninami wędrujemy przez Złotą Banię, Popową Polanę – docieramy na szczyt Kamińskiej i dalej na Wierch. Nie prowadzą tu żadne szlaki, podejścia nie są zbyt strome, żadnych tłumów, cisza, spokój no i te wspaniałe widoki. Cergowa i Piotruś (Pitrosa) nam towarzyszą przemierzając te dzikie odstępy. Z Wierchu schodzimy i szukamy w gęstwinach samotnego kamiennego krzyża by później dojść do nieistniejącej już wioski Kamionka. Porośnięte Barszczem Sosnowskiego tereny skrywają pozostałości cmentarza łemkowskiego i miejsce dawnej, pięknej drewnianej cerkwi. Wędrujemy dalej przez Abramów z jednym dużym gospodarstwem i małym „muzeum”polskiej motoryzacji oraz budynkami gospodarczymi dawnego PGR-u. Po drodze do Zawadki Rymanowskiej liczne krzyże i kapliczki. Podziwiamy charakterystyczne dla Beskidu Niskiego chyże, zachowane tutaj w dużej ilości dzięki m.in. zakazowi budowania nowych domów w związku z planami budowy zapory wodnej na pobliskiej Jasiołce. Chyże nie uległy zniszczeniu a pomysł zapory na szczęście upadł. Po siedmiu godzinach wędrówki docieramy do auta-cała trasa to ok. 16km.

Trasa wycieczki: