Beskid Wyspowy. Żmiąca – Jaworz – Sałasz – Korab – Jaworzna – Żmiąca. 24 czerwca 2012 roku

Wyprawa jednodniowa. Startujemy w miejscowości Żmiąca i bez szlaku wychodzimy na Jaworz. Dalej niebieskim szlakiem na Sałasz skąd czarnym na Korab. Za cmentarzem wojennym schodzimy ze szlaku i idziemy do miejscowości Jaworzna, mijamy kościół, później szkołę i odbijamy w prawo na Żmiącą. Ciekawa i urozmaicona trasa. Oczywiście znowu pomagał nam wędrować bez szlaku GPS z programem Kamap.

  1. Kamionka Mała
  2. Żmiąca – Jaworz – Sałasz – Korab – Jaworzna – Żmiąca
  3. Trzciana