Dolinki Krakowskie. Dolina Racławki  21 stycznia 2018 roku

Wycieczka jednodniowa. Postanawiamy kontynuować  zimowe poznawanie Dolinek Krakowskich i wybieramy się do  Doliny Racławki.

Wyruszamy z parkingu w miejscowości Dubie. O ile poprzednia nasza styczniowa wycieczka przypominała bardziej jesień, to teraz wędrujemy w prawdziwie zimowej scenerii. Cały czas towarzyszą  nam wartkie wody potoku Racławka, od którego dolina wzięła swoją nazwę i którego malownicze meandry podziwiamy zza bukowych pni. Zatrzymujemy się przy Skałce z Nyżą, oglądamy Źródło Bażana i napawamy się ciszą i spokojem.

Przeszliśmy 15,23 km

Zobacz trasę: