Góry Bystrzyckie. Śladami nieistniejącej wsi Czerwony Strumień. 6-7 marca 2021r

Wycieczka dwudniowa.

Wczesnym porankiem docieramy do wioski Kamieńczyk na samym południowym krańcu Gór Bystrzyckich. Parkujemy poniżej zabytkowego kościółka. Idziemy obok tej drewnianej perełki Ziemi Kłodzkiej w kierunku granicy gdzie zielonym szlakiem-śladami nieistniejącej już wioski Czerwony Strumień-mijając pozostałości-ruiny kaplicy, zabudowań, kapliczek i krzyży z dawnych lat dochodzimy do Lesicy. Trasa częściowo z pięknymi widokami na Masyw Śnieżnika, częściowo prowadzi uroczyskiem przy potoku granicznym Czerwony Strumień.

W Lesicy oglądamy piękny kościół z wieloma detalami architektonicznymi i dalej wędrujemy drogą w kierunku Międzylesia-by odnaleźć  nieopodal drogi stojący w lesie stary krzyż pokutny (pamięci) z 1628 roku. Do Kamieńczyka wracamy idąc początkowo leśną drogą, dalej żółtym szlakiem by mijając kapliczkę z okiem opatrzności dotrzeć  do szlaku zielonego w okolicy przejścia granicznego Kamieńczyk-Petrovicky. Trasa to ok. 18.2 km.

W drugim dniu zwiedzamy Długopole Górne z dwoma starymi dworami, spacerujemy po Długopolu Zdroju podziwiając starą zabudowę uzdrowiskowej miejcowości by w Długopolu Dolnym odnaleźć tajemniczy kamień-Luisen Hohe.

Dzień Pierwszy. 6 marca 2021 roku

Śladami nieistniejącej wsi Czerwony Strumień.

Dzień drugi. 7 marca 2021 roku

  1. Długopole Górne
  2. Długopole Zdrój
  3. Długopole Dolne

Trasa wycieczki: