Jędrzejów i okolice. 15 listopada 2014 roku

Wycieczka jednodniowa. Jesteśmy znowu w woj. Świętokrzyskim. Docelowo jedziemy do Jędrzejowa by zwiedzić Muzeum Zegarów. Po drodze zatrzymujemy się m.in. w osadzie Brzezie gdzie znajduje się dwór z wysoką kaplicą zbudowany przez Jana Lanckorońskiego-zwolennika arianizmu; na cmentarzu w Nawarzycach przy grobowcu Wielowiejskich i kaplicy Winnickich.

 1. Rzędowice
 2. Brzeście
 3. Mieronice
 4. Wodzisław
 5. Brzezie
 6. Piotrkowice
 7. Nawarzyce
 8. Niegosławice
 9. Jędrzejów
 10. Deszno
 11. Trzciniec
 12. Rakoszyn
 13. Jaronowice
 14. Chlewice