Powroty na Podlasie 2. Puszcza Knyszyńska, Supraśl i ciekawostki pogranicza. 25 – 30 kwietnia 2024 roku

Wracamy na Podlasie. Jakoś tak wyszło, że od początku roku jeździmy dwukrotnie w te same rejony Polski. W czasie ostatniego pobytu na Podlasiu zwiedziliśmy Białystok, teraz zobaczymy Supraśl i ukryte wioski w Puszczy Knyszyńskiej. Poznamy przyrodę puszczańskich rezerwatów, uroczyska, kładki, atrakcje turystyczne Podlasia i ciekawe, ale mało znane miejsca pogranicza. Nocujemy w Białymstoku.

Wycieczka sześciodniowa

Tradycyjnie już wyjeżdżamy z domu wczesnym rankiem i przed zameldowaniem się na miejscu, rozpoczynamy naszą podlaską przygodę. Zwiedzamy m.in. Złotorię, gdzie łączą się ze sobą dwie rzeki Narew i Supraśl, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Będąc w Kopisku, szukamy w lesie ukrytego nagrobka i dzięki uprzejmości poznanego pana leśniczego udaje nam się przejść wyremontowaną kładką „ Krzemianka”.

Dzień pierwszy. 25 kwietnia 2024 roku

1.Złotoria

2.Choroszcz

3.Żółtki

4.Wasilków

5.Kopisk

6.Trasa Rezerwat Krzemianka

7.Woroszyły

Dzień drugi. 26 kwietnia 2024 roku

Dzień pełen wrażeń. Brukowanymi drogami z przydrożnymi krzyżami i kapliczkami docieramy do wiosek i małych osad. Udaje nam się wejść do cerkwi w Samogrodzie, zobaczyć filmową kapliczkę w Starej Kamionce. W okolicach Sosnowika idziemy do Jeleniego Mostu . Wychodzimy na wieżę widokową na uroczysku Pierekał, ale nie udaje nam się spotkać żubra…

1.Woronicze

2.Kopna Góra

3.Łaźne

4.Łaźnisko

5.Podłaźnisko

6.Wierzchlesie

7.Stara Kamionka

8.Słójka

9.Słoja

10. Knyszewicze

11.Szczęsnowicze

12.Samogród

13.Szudziałowo

14.Ostrów Północny

15.Stare Trzcianno

16.Talkowszczyzna

17. Trasa Sosnowik –Makarowy Krzyż-Jeleni Most-Makarowy Krzyż-Uroczysko Pierekał

18.Ostrów Południowy

19.Nowa Świdziałówka

20. Podlipki

21. Górany

Dzień trzeci. 27 kwietnia 2024 roku

Jadąc do Supraśla, zatrzymujemy się na parkingu w Krasnem i idziemy do rezerwatu z jeziorem Komasa. Później cały dzień poświęcamy na zwiedzanie zabytków Supraśla począwszy od zabytkowych cmentarzy, poprzez monaster, muzea, kościoły, zabytkowe budynki, kończąc na Supraskim Szlaku Bioróżnorodności. Wracając, zatrzymujemy się w Podsupraślu przy Świętej Sośnie i zwiedzamy prawosławną nekropolię.

1.Trasa Krasne – młyn – park podworski – rezerwat Krasne – jezioro Komasa – Krasne

2.Supraśl

3.Popdsupraśl

Dzień czwarty. 28 kwietnia 2024 roku

Pasmem granicznym już wędrowaliśmy. Jako mało znana ciekawostka tych terenów została nam do zobaczenia brama z napisem Mir przy moście kolejowym nad Świsłoczą w miejscowości Gobiaty,krzyż na Mohiłkach w Żubrach, dąb Stefan koło Gródka. Odkrywamy drewnale w Raduninie i Słuczance. Docieramy do zbiornika Wyżary i przechodzimy kładkami nad bagnistymi rozlewiskami.

1.Załuki

2.Radunin

3. Słuczanka

4.Trasa Radunin – zbiornik Wyżary – kładki – leśna galeria – wieża widokowa – pomnik powstańców – Chomontowszczyzna – Radunin

5. Gobiaty

6.Świsłoczany

7.Żubry

8.Wierobie

9.Łużany

10.Szaciły

11.Nietupa

12.Gródek

Dzień piąty. 29 kwietnia 2024 roku

Wędrujemy odcinkiem Traktu Napoleońskiego na Górę św. Anny do pomnika powstańców styczniowych, a stamtąd na wieżę widokową na Kopnej Górze. W ostępach Puszczy Knyszyńskiej docieramy do opuszczonej osady Wierszalin, gdzie samozwańczy prorok Ilja zbudował Nowe Jeruzalem.

1.Studzianki

2.Surażkowo

3.Ogrodniczki

4.Bobrowa

5.Królowy Most

6.Trasa Królowy Most- Góra św. Anny z pomnikiem powstańców styczniowych- Kopna Góra z wieżą widokową- Królowy Most

7.Pilatowszczyzna

8.Trasa Leszczany – osada Wierszalin – monoteistyczna świątynia świata – Leszczany

9.Kundzicze

10.Żednia

11.Zaścianek

Dzień szósty. 30 kwietnia 2024 roku

Przed powrotem do domu zwiedzamy po drodze kilka miejscowości. I jak zawsze, od lat oczarowani Podlasiem, postanawiamy, że niedługo tu wrócimy.

1.Halickie

2.Skrybicze

3.Kamionka

4. Zwierki