Wyżyna Krakowsko – Częstochowska – Zawiercie i okolice. 01 czerwca 2013 roku

Wycieczka jednodniowa-Jedziemy w okolice Zawiercia by dalej odkrywać tajemnice Jury. Tutaj czeka nas wyjście na Górę Zborów, Okiennik Wielki, zwiedzanie Jaskini Głębokiej i inne ciekawe miejsca.

 1. Wysoka
 2. Ciągowice
 3. Zawiercie
 4. Zawiercie-Kromołow
 5. Skarżyce
 6. Włodowice
 7. Morsko
 8. Podlesice
 9. Żarki
 10. Rzędkowice
 11. Podlesice